Dit jaar kozen John en Jenny Veldhuis voor de module : “Complementaire zorg” .

Complementaire zorg  is alle zorg in brede zin die ervoor kan zorgen dat de gast zich prettig en comfortabel  voelt. Het kan bestaan uit hele eenvoudige dingen, zoals muziek waar iemand van houd , een spelletje doen bijv. dammen , puzzelen o. i .d , voorlezen uit de bijbel  of andere verhalen als de zieke dit graag wil. Ook massages van  voeten of handen, of werken met kruiden of geuren kunnen hiertoe behoren.

Kortom al die zaken waar de gast behoefte aan heeft en die door de vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden.

De wens van de gast is ook hier weer het uitgangspunt.

Wilt u ons
Steunen?

Lees meer >>