Stichting en Bestuur

Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel

De stichting is opgericht in 1992. Aanvankelijk werd alleen thuishulp verleend aan terminaal zieken, meestal in de vorm van waakdiensten. 

Vanaf 2007 is de hospice “Het Riemkehuis” beschikbaar voor mensen die thuis niet verzorgd kunnen worden.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en is afhankelijk van subsidie en giften. De stichting is ANBI geregistreerd.

Het bestuur bestaat uit personen op basis van hun deskundigheid en betrokkenheid, zoals huisarts, levensbeschouwelijk beroep, financiële achtergrond, ervaring in verpleging of zorgverlening of brede maatschappelijke bestuurlijke ervaring.

Wilt u ons
Steunen?

Lees meer >>