Wij nodigen u uit onze gast te zijn
op ons jubileumsymposium

Leven tot je doodgaat
Wij, vrijwilligers en bestuur van Het Riemkehuis, zijn dagelijks gericht op
het behoud van levenskwaliteit van onze gasten. Zowel in het hospice als bij de hulp in de thuissituatie. Dat kan alleen als we goed op de hoogte zijn en blijven van wat er speelt in het werkveld. De symposiumsprekers bieden ons de meest actuele inzichten en ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Van belang voor ieder die zich beroepsmatig of als geïnteresseerde bezig houdt met het levenseinde.

Sprekers zijn:
• Sander de Hosson, longarts en schrijver
• Carla Aalderink, directeur VPTZ
• Esther Vierhoven, palliatieve zorg verpleegkundige

Wanneer:
5 oktober 2023
Theater De Meenthe
Stationsplein 1, Steenwijk

Ontvangst 14.30 uur | Programma incl. nazit 15.00 – 19.00 uur

Aanmelden: meldt u s.v.p. voor 1 oktober aan via
https://jubileumcongres.ticket4event.nl/ zodat wij weten op hoeveel gasten we
mogen rekenen.

Publieksacademies

Leven doe je op je eigen manier, sterven ook!
Dood gaan we allemaal, de weg ernaar toe en het moment waarop is alleen voor iedereen anders en kunnen we tegenwoordig voor een deel zelf bepalen.
Maar dan moet je wel weten welke wegen er zijn en wat je daar aan (on)mogelijkheden tegenkomt. Het nadenken over- en het onder woorden brengen van ideeën en wensen rond het levenseinde is een best lastig en emotioneel proces. Mede daarom is het goed om dat tijdig en op een rustig moment te doen, vóórdat het door omstandigheden misschien te laat is…
Tijdens de Publieksacademies kunt u vragen stellen, met ervarings- en andere
deskundigen in gesprek gaan. Dat doen we in de zogenoemde Tafelgesprekken, in
kleine kring. Met mantelzorgers, zorgmedewerksters, de arts, hospicemedewerkers en vrijwillige terminale thuishulpen van Het Riemkehuis

Sprekers zijn:
• Joost Landman, notaris
• Esther Vierhoven, palliatieve zorg verpleegkundige
• Daan van Maare, huisarts/deskundige palliatieve zorg
• Paula Bierma, mantelzorgnetwerk/Sociaal Werk de Kop

Wanneer:
7 oktober 2023

Theater De Meenthe – Steenwijk

Ontvangst 13.00 uur | Programma 13.30-16.30 uur

11 oktober
De Burght – Vollenhove

Ontvangst 19.00 uur | Programma 19.30-21.30 uur

 Aanmelden: toegang gratis na inschrijving via
https://jubileumcongres.ticket4event.nl/

Aanmelding Steenwijk: voor 5 oktober
Aanmelding Vollenhove: voor 9 oktober