Opleiding

De vrijwilligers worden speciaal voor het werk thuis of in het “bijna thuishuis” opgeleid. De cursus is verplicht en tevens een test voor de vrijwilliger zelf of men zich wil inzetten voor dit werk. Voor de coördinatoren biedt de cursus de mogelijkheid na te gaan of de vrijwilliger geschikt is voor dit speciale vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger wordt alleen ingezet als de cursus is gevolgd. Aan het eind van de cursus voert de coördinator met elke vrijwilliger een persoonlijk gesprek. De vrijwilliger ondertekent bij gebleken geschiktheid een overeenkomst waarin de privacy van cliënten gewaarborgd wordt. Tevens ontvangt de vrijwilliger een certificaat.

In de cursus wordt aandacht geschonken aan vormingsaspecten, gespreksvoering en praktisch handelen aan het bed. De vrijwilligers worden voorbereid op het ondersteunen van zieken die in de laatste levensfase zijn. Ook de ondersteuning van familieleden en mantelzorg komt aan de orde.

Cursisten krijgen informatie over allerlei (nieuwe) hulp– en verzorgingsmaterialen.

Vooral het daadwerkelijk “doen” wordt geoefend. Voorbeelden hiervan zijn:
– Een bed verschonen terwijl er een patiënt in ligt
– Het in en uit bed helpen van een patiënt
– Een zieke de po op bed geven
– Een patiënt verantwoord op de zij leggen
– Een patiënt hogerop in bed leggen
– Een patiënt op de postoel helpen en zo nodig terug in bed.

In de cursus speel je soms zelf patiënt en onderga je allerlei hulp en zorg van de medecursisten. Een bijzondere ervaring. Ook leer je iemand te eten geven en oefen je met het rijden in een rolstoel, leer je omgaan met een hoog/laagbed. Dit wordt jaarlijks herhaald.
Een cursus waar we vaak horen: hier heb ik veel van geleerd.

De cursus wordt gegeven in samenwerking met de landelijke organisatie VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) en bestaat uit twee dagen. Daarnaast is er gelegenheid om een verdiepingsmodules te volgen bij de VPTZ

Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers
De coördinatoren dragen zorg voor de dagelijkse begeleiding en organisatie van de hulp door vrijwilligers. Zij voeren met elke patiënt/gast die wordt aangemeld een begingesprek. Tevens organiseren zij regelmatig groepsbijeenkomsten waarin werkervaringen van vrijwilligers worden uitgewisseld en uitgediept. Daarnaast worden themabijeenkomsten aangeboden onder leiding van een deskundige. De coördinatoren hebben een opleiding gevolgd bij VPTZ en worden ook deze oragnisatie zelf weer ondersteund. 

Aanmelden.
Als je als vrijwilliger je aanmeldt, vindt een gesprek plaats met een coördinator. Later volg je, bij voldoende aanmeldingen, de opleiding (Er kan soms enige tijd tussen liggen).
Aanmelden kan telefonisch 06 51 60 60 18.

 

Wilt u ons
Steunen?

Lees meer >>