Taken van de vrijwilliger

Het motto van onze vrijwilligers is: ER ZIJN

Taken Hulp aan Huis:
De vrijwilliger is enkele dagdelen of nachten per week bij bij mensen in de laatste levensfase thuis.

De vrijwilliger:

 • vervangt en/of ondersteunt de mantelzorg (partner, familie of buren)
 • biedt aandacht, is een luisterend oor, ziet toe, waakt en is er voor de psychische rust
 • biedt zo nodig eten en drinken aan en helpt eventueel bij het eten en drinken daarvan
 • verricht lichte zorgtakenen assisteert zonodig bij de professionele verpleging/verzorging
 • De vrijwilliger onthoudt zich van medische en verpleegkundige taken!

Taken in Het Riemkehuis:
De vrijwilliger is minimaal 2 dagdelen per week in Het Riemkehuis, waar maximaal 3 gasten in de laatste levensfase in een eigen appartement kunnen verblijven.

De vrijwiliger:

 • creëert een thuissituatie voor de gast/bewoner, familie en vrienden en kennissen;
 • biedt aandacht, is een luisterend oor, ziet toe, waakt en is er voor de psychische rust;
 • verricht hand- en spandiensten aan de gast/bewoner;
 • bereidt en serveert ontbijt, lunch, tussendoortjes en warme/koude dranken;
 • biedt eten en drinken aan en helpt de bewoner zo nodig bij het nuttigen daarvan;
 • ondersteunt zonodig bij de toiletgang;
 • vericht lichte zorgtaken en assisteert zonodig bij de professionele verpleging/verzorging; 
 • verricht lichte huishoudelijke taken;
 • ontvangt alle bezoekers van Het Riemkehuis.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van medische en verpleegkundige taken!
Wilt u ons
Steunen?

Lees meer >>