Benoeming nieuwe voorzitter

18/07/2022

Tijdens  de bestuursvergadering van 18 juli jl. is Miriam Slomp-Dekkers benoemd tot voorzitter van de Stichting terminale thuis hulp Noordwest Overijssel en Hospice Het Riemkehuis. Zij volgt hiermee Koos Dalstra op, die na vele jaren voorzitter te zijn geweest door ziekte zijn functie moest neerleggen en inmiddels helaas is overleden. Mede onder zijn betrokken leiding is het Hospice in Steenwijk uitgegroeid tot drie ruime appartementen en is het de coronaperiode goed doorgekomen.

Miriam Slomp-Dekkers woont al zo’n 16 jaar in onze gemeente en heeft naast haar ervaring als ondernemer en gemeenteraadslid, ook ruime ervaring in de zorgsector. Zij heeft vele jaren ervaring in ziekenhuizen, verpleeghuis en thuiszorg en draagt graag maatschappelijk haar steentje bij. “Sterven maakt onderdeel uit van ons leven en ik vind het belangrijk dat er goede zorg is voor mensen in de laatste fase van hun leven. Daar kunnen wij van betekenis zijn in de thuissituatie vanuit de terminale thuishulp en als dat niet meer gaat kunnen we dat bieden in het Riemkehuis. Daar draag ik graag mijn steentje als bestuurder aan bij”, aldus Miriam.

Miriam zal als voorzitter met het bestuur doorgaan op de ingeslagen weg en wil daarnaast met de Stichting een bijdrage leveren aan het gesprek in de samenleving over de laatste levensfase en waardig en trots sterven.