Hulp aan huis

Wat kunt u van de vrijwillige Hulp aan Huis verwachten?
De vrijwilligers, die voor hun taken zijn geschoold, geven vooral aanvulling op de zorg die door partner, familie, vrienden of buren wordt gegeven. Dit kan zijn in de vorm van waken enkele nachten of enkele dagdelen per week. De hulp bestaat uit lichte verzorgende taken en begeleiding van de zieke, familie en andere naasten. De vrijwilliger vervangt nooit de professionele verpleging en verzorging.

Aan de vrijwillige Hulp aan Huis zijn geen kosten verbonden. De professionele hulp valt onder de verzekering van de ziektekostenverzekeraar.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met het coördinatieteam van de Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel 06 51 60 60 18

Vlinder voor achtergrond website
Vlinder voor achtergrond website