Vrijwilligers

Het Riemkehuis is een vrijwilligersorganisatie. Bij ons werken  uitsluitend vrijwilligers die voor hun taken geschoold en gecertificeerd zijn.

 • De vrijwilligers bieden via hulp aan huis ondersteuning aan een zieke in de laatste levensfase in de eigen omgeving,
 • Of ze zijn werkzaam in Hospice Het Riemkehuis voor ondersteuning en hulp aan terminaal zieken.
 • De organisatie van de dagelijkse gang van zaken in Het Riemkehuis, hulp aan huis en de begeleiding van de vrijwilligers is in handen van 5 coördinatoren, ook vrijwilligers.
Het motto van onze vrijwilligers is: ER ZIJN

Toegewijde en deskundige vrijwilligers

Onze opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers zijn persoonlijk en meelevend met de cliënt/gast en de gezinssituatie. Toch is het een neutrale betrokkenheid: de vrijwilliger bewaart altijd een zekere afstand. De emotionele band met de stervende is voorbehouden aan de familie en naasten. Ons devies is: “Er zijn.”

In Het Riemkehuis werken alle dagen van de week van 07.00 tot 23.00 uur 1 of 2 vrijwilligers volgens een rooster van 4 uur per dienst. Bij mensen thuis worden via hulp aan huis vrijwilligers ingezet. Dan gaat het meestal over waken in de nacht van 23.00 tot 07.00 uur, maar ook overdag ondersteuning is mogelijk. In beide gevallen is 24 uur per dag een coördinator paraat om met raad en daad bij te staan.

Vlinder voor achtergrond website
Vlinder voor achtergrond website

Taken van de vrijwilliger

Taken Hulp aan Huis:

De vrijwilliger is enkele dagdelen of nachten per week bij bij mensen in de laatste levensfase thuis.

De vrijwilliger:

 • vervangt en/of ondersteunt de mantelzorg (partner, familie of buren)
 • biedt aandacht, is een luisterend oor, ziet toe, waakt en is er voor de psychische rust
 • biedt zo nodig eten en drinken aan en helpt eventueel bij het eten en drinken daarvan
 • verricht lichte zorgtakenen assisteert zonodig bij de professionele verpleging/verzorging
 • De vrijwilliger onthoudt zich van medische en verpleegkundige taken!

Taken in Het Riemkehuis:

De vrijwilliger is minimaal 2 dagdelen per week in Het Riemkehuis, waar maximaal 3 gasten in de laatste levensfase in een eigen appartement kunnen verblijven.

De vrijwilliger:

 • creëert een thuissituatie voor de gast/bewoner, familie en vrienden en kennissen;
 • biedt aandacht, is een luisterend oor, ziet toe, waakt en is er voor de psychische rust;
 • verricht hand- en spandiensten aan de gast/bewoner;
 • bereidt en serveert ontbijt, lunch, tussendoortjes en warme/koude dranken;
 • biedt eten en drinken aan en helpt de bewoner zo nodig bij het nuttigen daarvan;
 • ondersteunt zo nodig bij de toiletgang;
 • verricht lichte zorgtaken en assisteert zo nodig bij de professionele verpleging/verzorging;
 • verricht lichte huishoudelijke taken;
 • ontvangt alle bezoekers van Het Riemkehuis.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van medische en verpleegkundige taken!

Vrijwilligers gezocht

De groep vrijwilligers is zeer gevarieerd, betrokken en gemotiveerd. Van alle leeftijden, mannen en vrouwen. Vrijwilligers werken via Hulp aan Huis bij mensen die in de laatste levensfase thuis verblijven, of in Hospice Het Riemkehuis, waar mensen in laatste levensfase wonen als ze niet meer thuis of in een ziekenhuis willen of kunnen zijn.

In 2020 is het Riemkehuis uitgebreid met een derde appartement: “De Vlinder”. Voor de uitbreiding en versterking van het vrijwilligersteam zijn we zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s voor Hulp aan Huis en Het Riemkehuis.

Wie kan vrijwilliger worden
Er is geen speciale vooropleiding nodig. Een nieuwe vrijwilliger volgt wel altijd de verplichte basiscursus, die ook onderdeel is van de selectieprocedure.

Voel je je betrokken bij de palliatieve terminale zorg (dat is de zorg in de laatste levensfase) en beschik je over voldoende kennis, vaardigheden en een werkhouding, die vereist is bij dit bijzondere werk? Dan kan je bij ons vrijwilliger worden. Het is belangrijk dat jouw eigen verlies verwerkt is. Besef dat de werkzaamheden regelmatig zijn, lichamelijke inspanning vergen en mentaal belastend kunnen zijn. De werkzaamheden worden overdag, ’s avond en ’s nacht uitgevoerd.

Ieder jaar zijn er een of meer basiscursussen voor nieuwe vrijwilligers. De rode draad in deze 2 daagse cursus is “ER ZIJN ” voor de zieke en diens naasten. Na de basiscursus volgt een korte inwerkperiode waarin je meeloopt met een ervaren vrijwilliger.

Opleiding

De vrijwilligers worden speciaal voor het werk thuis of in het “bijna thuishuis” opgeleid. De cursus is verplicht en tevens een test voor de vrijwilliger zelf of men zich wil inzetten voor dit werk. Voor de coördinatoren biedt de cursus de mogelijkheid na te gaan of de vrijwilliger geschikt is voor dit speciale vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger wordt alleen ingezet als de cursus is gevolgd. Aan het eind van de cursus voert de coördinator met elke vrijwilliger een persoonlijk gesprek. De vrijwilliger ondertekent bij gebleken geschiktheid een overeenkomst waarin de privacy van cliënten gewaarborgd wordt. Tevens ontvangt de vrijwilliger een certificaat.

In de cursus wordt aandacht geschonken aan vormingsaspecten, gespreksvoering en praktisch handelen aan het bed. De vrijwilligers worden voorbereid op het ondersteunen van zieken die in de laatste levensfase zijn. Ook de ondersteuning van familieleden en mantelzorg komt aan de orde.

handen

De vrijwilligers worden speciaal voor het werk thuis of in het “bijna thuishuis” opgeleid. De cursus is verplicht en tevens een test voor de vrijwilliger zelf of men zich wil inzetten voor dit werk. Voor de coördinatoren biedt de cursus de mogelijkheid na te gaan of de vrijwilliger geschikt is voor dit speciale vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger wordt alleen ingezet als de cursus is gevolgd. Aan het eind van de cursus voert de coördinator met elke vrijwilliger een persoonlijk gesprek. De vrijwilliger ondertekent bij gebleken geschiktheid een overeenkomst waarin de privacy van cliënten gewaarborgd wordt. Tevens ontvangt de vrijwilliger een certificaat.

In de cursus wordt aandacht geschonken aan vormingsaspecten, gespreksvoering en praktisch handelen aan het bed. De vrijwilligers worden voorbereid op het ondersteunen van zieken die in de laatste levensfase zijn. Ook de ondersteuning van familieleden en mantelzorg komt aan de orde.

Cursisten krijgen informatie over allerlei (nieuwe) hulp– en verzorgingsmaterialen.

Vooral het daadwerkelijk “doen” wordt geoefend. Voorbeelden hiervan zijn:
– Een bed verschonen terwijl er een patiënt in ligt
– Het in en uit bed helpen van een patiënt
– Een zieke de po op bed geven
– Een patiënt verantwoord op de zij leggen
– Een patiënt hogerop in bed leggen
– Een patiënt op de postoel helpen en zo nodig terug in bed.

In de cursus speel je soms zelf patiënt en onderga je allerlei hulp en zorg van de medecursisten. Een bijzondere ervaring. Ook leer je iemand te eten geven en oefen je met het rijden in een rolstoel, leer je omgaan met een hoog/laagbed. Dit wordt jaarlijks herhaald.
Een cursus waar we vaak horen: hier heb ik veel van geleerd.

De cursus wordt gegeven in samenwerking met de landelijke organisatie VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) en bestaat uit twee dagen. Daarnaast is er gelegenheid om een verdiepingsmodules te volgen bij de VPTZ

Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers
De coördinatoren dragen zorg voor de dagelijkse begeleiding en organisatie van de hulp door vrijwilligers. Zij voeren met elke patiënt/gast die wordt aangemeld een begingesprek. Tevens organiseren zij regelmatig groepsbijeenkomsten waarin werkervaringen van vrijwilligers worden uitgewisseld en uitgediept. Daarnaast worden themabijeenkomsten aangeboden onder leiding van een deskundige. De coördinatoren hebben een opleiding gevolgd bij VPTZ en worden ook door deze organisatie zelf weer ondersteund.

Aanmelden

Aanmelden

Als je belangstelling hebt, bel met één van de coördinatoren voor informarie of om een afspraak te maken voor een kennismakingsgeprek: 06 51606018

Binnenlopen kan ook bij de coördinatoren in het gebouw van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Mr. Zicher ter Steghestraat 9 in Steenwijk. Je bent welkom op alle dinsdagmiddagen, tussen 14.00 en 16.00 uur, behalve op de 2e dinsdag van de maand. 

Aanmelden opleiding

Als je als vrijwilliger je aanmeldt, vindt een gesprek plaats met een coördinator. Later volg je, bij voldoende aanmeldingen, de opleiding (Er kan soms enige tijd tussen liggen). Aanmelden kan telefonisch 06 51 60 60 18.