Vrijwilligers

De Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel is een vrijwilligersorganisatie. Bij ons werken  uitsluitend vrijwilligers die voor hun taken geschoold en gecertificeerd zijn.

  • De vrijwilligers bieden via Hulp aan Huis ondersteuning aan een zieke in de laatste levensfase in de eigen omgeving,  
  • Of ze zijn werkzaam in Hospice Het Riemkehuis voor ondersteuning en hulp aan terminaal zieken.
  • De organisatie van de dagelijkse gang van zaken in Het Riemkehuis, Hulp aan Huis en de begeleiding van de vrijwilligers is in handen van 5 coördinatoren, ook vrijwilligers.

Toegeweide en deskundige vrijwilligers
Onze opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers zijn persoonlijk en meelevend met de cliënt/gast en de gezinssituatie. Toch is het een neutrale betrokkenheid: de vrijwilliger bewaart altijd een zekere afstand. De emotionele band met de stervende is voorbehouden aan de familie en naasten. Ons devies is: “Er zijn.”

In Het Riemkehuis werken alle dagen van de week van 07.00 tot 23.00 uur 1 of 2 vrijwilligers volgens een rooster van 4 uur per dienst. 
Bij mensen thuis worden via Hulp aan Huis vrijwilligers ingezet. Dan gaat het meestal over waken in de nacht van 23.00 tot 07.00 uur.
In beide gevallen is 24 uur per dag een coördinator paraat om met raad en daad bij te staan. 

Geneeskundige en verpleegkundige zorg
Zowel in de thuissituatie als in Het Riemkehuis is de geneeskundige zorg over het algemeen in handen van de eigen huisarts. De professionele verpleging en ziekenverzorging wordt verleend door een Zorgteam van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De verpleegkundigen of ziekenverzorgenden van het Zorgteam komen volgens planning of afspraak èn zijn altijd oproepbaar.

In Het Riemkehuis wordt de nachtdienst van 23.00 tot 07.00 uur verricht door een verpleegkundige of ziekenverzorgende van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

 

Wilt u ons
Steunen?

Lees meer >>