Stichting en Bestuur

Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel/ Het Riemkehuis
De stichting is opgericht in 1992. Aanvankelijk werd alleen thuishulp verleend aan terminaal zieken, meestal in de vorm van waakdiensten.

Vanaf 2007 is de hospice “Het Riemkehuis” beschikbaar voor mensen die thuis niet verzorgd kunnen worden.

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en is afhankelijk van subsidie en giften. De stichting is ANBI geregistreerd.

Het bestuur bestaat uit personen op basis van hun deskundigheid en betrokkenheid, zoals huisarts, levensbeschouwelijk beroep, financiële achtergrond, ervaring in verpleging of zorgverlening of brede maatschappelijke bestuurlijke ervaring.

Vanaf 5 oktober 2023 gaat de stichting samen met het hospice verder onder de naam: Het Riemkehuis, hospice en terminale thuishulp Steenwijkerland.

handen

Organisatie

Dagelijks bestuur Het Riemkehuis

– Mevrouw M.J.A. Slomp-Dekkers, voorzitter
– Mevrouw G.W.A. Teurlinckx–van de Ven, secretaris
– De heer Th. Bouius, penningmeester:  Riemkehuisadmi@gmail.com
– Mevrouw E. Vierhoven-Otten, wijkverpleegkundige, bestuurslid
– De heer A. Visser, huisarts, bestuurslid
– De heer S. van ’t Zand, predikant, bestuurslid
– De heer D. van der Wedden, jurist en arts, adviseur.

Coördinatoren

De dagelijkse leiding in Het Riemkehuis en de begeleiding van de vrijwilligers is in handen van de coördinatoren:
– Dineke Boevee
– Femmie Scholten
– Janneke Bakker-Kikstra
– Jos Jansen-van Vliet
– Toos Raaphorst

Vrienden van Het Riemkehuis

Steun Stichting Vrienden van Het Riemkehuis

Beheert en faciliteert de financiële middelen van de stichting. Wilt u ons ondersteunen dan kunt u “vriend” worden van Het Riemkehuis door uw gift te storten op rekening NL49RABO 0303 848278.

Bestuur Stichting “Vrienden van Het Riemkehuis”

Deze stichting beheert en faciliteert de financiële middelen.
– Mevrouw M.J.A. Slomp-Dekkers, voorzitter
– Mevrouw G.W.A. Teurlinckx–van de Ven, secretaris
– De heer Th. Bouius, penningmeester:  Riemkehuisadmi@gmail.com
– Mevrouw, B.Haan, bestuurslid
– Mevrouw W. Landman, bestuurslid

Vlinder voor achtergrond website
Vlinder voor achtergrond website

Samenwerking

Logo Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is het landelijke netwerk van ruim 200 organisaties met meer dan 10.000 opgeleide vrijwilligers die terminale zorg verlenen. Het Riemkehuis ontvangt steun en begeleiding van de VPTZ. Deze organisatie verzorgt bijscholingen en onderhandelt met het ministerie over het subsidiebeleid.

Website: www.vptz.nl

Logo Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is in Het Riemkehuis aanbieder van advies⁄behandeling, verzorging en verpleging. De dagelijkse verpleging en verzorging is in handen van het kleinschalige professionele Zorgteam Steenwijk Stad. In de nacht is van 23.00 tot 07.00 uur een verplegende of een verzorgende van de zorgroep in Het Riemkehuis aanwezig.

Website: www.zorgroep-onl.nl

Wilt u ons steunen?

Meer informatie

Vlinder voor achtergrond website
Vlinder voor achtergrond website