Hulp aan huis

Wat kunt u van de vrijwillige Hulp aan Huis verwachten?
De vrijwilligers, die voor hun taken zijn geschoold, geven vooral aanvulling op de zorg die door partner, familie, vrienden of buren wordt gegeven. Dit kan zijn in de vorm van waken enkele nachten of enkele dagdelen per week. De hulp bestaat uit lichte verzorgende taken en begeleiding van de zieke, familie en andere naasten. De vrijwilliger vervangt nooit de professionele verpleging en verzorging.

De kosten
Aan de vrijwillige Hulp aan Huis zijn geen kosten verbonden. De professionele hulp valt onder uw eigen ziektekostenverzekering.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met het coördinatieteam van de Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overijssel   06 51 60 60 18

Wilt u ons
Steunen?

Lees meer >>