Samenwerking

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is het landelijke netwerk van ruim 200 organisaties met meer dan 10.000 opgeleide vrijwilligers die terminale zorg verlenen. Het Riemkehuis ontvangt steun en begeleiding van de VPTZ.  Deze organisatie verzorgt bijscholingen en onderhandelt met het ministerie over het subsidiebeleid.

Website: www.vptz.nl

 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is in Het Riemkehuis aanbieder van advies⁄behandeling, verzorging en verpleging. De dagelijkse verpleging en verzorging is in handen van het kleinschalige professionele Zorgteam Steenwijk Stad. In de nacht is van 23.00 tot 07.00 uur een verplegende of een verzorgende van de zorgroep in Het Riemkehuis aanwezig.

Website: www.zorgroep-onl.nl

Wilt u ons
Steunen?

Lees meer >>