Organisatie

Dagelijks bestuur Stichting Terminale Thuishulp NW Overijssel

Mevrouw M. Slomp-Dekkers, voorzitter
Mevrouw G.W.A. Teurlinckx–van de Ven, secretaris
De heer Th. Bouius, penningmeester: theo.bouius.stthospice@gmail.com
Mevrouw E. Otten, wijkverpleegkundige, bestuurslid
De heer A. Visser, huisarts, bestuurslid
De heer S. van ’t Zand, predikant, bestuurslid
De heer D. van der Wedden, jurist en arts, adviseur.

Coördinatoren

De dagelijkse leiding in Het Riemkehuis en de begeleiding van de vrijwilligers is in handen van de coördinatoren:
Anja Berger
Femmie Scholten
Janneke Bakker-Kikstra
Jos Jansen-van Vliet
Toos Raaphorst

Steun Stichting Vrienden van Het Riemkehuis

Beheert en faciliteert de financiële middelen van de stichting
Wilt u ons ondersteunen dan kunt u “vriend” worden van Het Riemkehuis door uw gift te storten op rekening NL49RABO 0303 848278.

Bestuur Stichting “Vrienden van Het Riemkehuis”

Deze stichting beheert en faciliteert de financiële middelen.
Mevrouw M. Slomp-Dekkers, voorzitter
Mevrouw G.W.A. Teurlinckx–van de Ven, secretaris
De heer Th. Bouius, penningmeester:  theo.bouius.stthospice@gmail.com
Mevrouw, A.M. Langedijk-Versteeg, bestuurslid
Mevrouw W. Landman, bestuurslid

Wilt u ons
Steunen?

Lees meer >>