Vrijwilligers hebben met succes de basiscursus gevolgd!

02/02/2020
Op in november 2021 hebben acht nieuwe vrijwilligers voor de terminale thuishulp de basiscursus gevolgd.
We zijn blij weer een enthousiaste groep vrijwilligers erbij te hebben. De komende tijd worden zij ingewerkt door ervaren vrijwilligers. Tevens krijgen zij nog enkele vervolg trainingen onder andere praktisch handelen onder begeleiding van een  wijkverpleegkundige van het Oude en Nieuwe Land. Zij leren dan
vaardigheden zoals bijvoorbeeld iemand drinken geven, lekker in de kussens leggen of helpen met de toiletgang.